การผลิตของเรา

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

กล่องอาหารกลางวันกระดาษ ถ้วยกระดาษ ปกกระดาษ ถุงกระดาษ ถ้วยไอศกรีม กล่องใส่อาหารกลางวัน Takeaway ชามกระดาษอุปกรณ์การผลิต

เครื่องพิมพ์แบบซอฟต์พริ้นติ้ง, เครื่องปิดฟิล์ม, เครื่องวางกล่องสามมิติ, เครื่องชามสเตอริโอและอุปกรณ์กระบวนการอื่น ๆ และระบบการไหลของสัตว์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ตลาดการผลิต

เรามีลูกค้าในตลาดในประเทศและต่างประเทศ พนักงานขายสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเพื่อสื่อสารได้ดี ตลาดการขายหลักของเรา:

ยุโรป 45.00%

อเมริกัน 15.00%