ข่าวบริษัท

  • ในชีวิตประจำวันของเราจำเป็นต้องบรรจุอาหารเพื่อบริโภคเองที่บ้าน ในเวลานี้เราจำเป็นต้องใช้ชามกระดาษสำหรับบรรจุหีบห่อสำหรับจัดเลี้ยง มีลักษณะที่สะดวกต่อการพกพาเพียงครั้งเดียวและมีสไตล์และสีสันเป็นของตัวเอง วันนี้เรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของชามกระดาษแบบใช้แล้วทิ้งกันดีกว่า

    2022-11-01

 1